Poesiola in dialetto camplese – 2

Vujə pruvà a vvədà sə ’štu dialettə
chə m’ha massə su mmocchə lu dəštənə
po sərvə’ p’arcuntà quallə chə sendə
a li voddə a passà dandrə a lu corə.

Oh, scə, lu saccə, šta parlatə è ddurə,
fattə pə gentə chə ’ngè bbətuatə
a dəcə cosə tantə dəlləchətə
e chə magarə sə vərgugnə purə
a ffa vədà chə te chiusə llà ’mbettə.

Jə mo lu so ’mbaratə l’itaglianə,
eppurə pə parlà də cərtə cosə
ch’arrəvə appəddavarə da lundanə
e mə tocchə li vanə də lu corə,
nascə a li labbrə ’šti parolə antəchə
chə mə portə qua dandrə da uajonə.

Chəllə ch’addupravamə llà la casə,
chəllə chə mə dəcevə mamma mi’,
li stəssə chə currevə pə lli stradə
’nzimbrə a llu vendə chə nzə farmə majə
e a la marmajə
də li cumbagna mi’.

(1989)

(Il carattere ə indica il suono della e francese nell’articolo determinativo le; il carattere š, il suono di sc nella parola scena.)

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.